نمود بسته‌بندی در محصولات صنایع‌دستی در سه بخش کلی اتفاق می‌افتد که توجه ویژه به هرکدام از موارد می‌تواند در نهایت به بهبود کیفیت عرضه و صادرات این محصولات منجر شود.این محصولات یا در داخل کشور خریداری می‌شوند و یا از طریق صادرات به دست خریداران خارجی می‌رسند که هرکدام از موارد نامبرده توجه و طراحی مخصوص به خود را می‌طلبد…

{phocadownload view=file|id=189|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}