هنر بسته بندی: مرکب‌های ترموکرومیک کاربردهای جدیدی در بسته‌بندی نوشیدنی یافته‌اند اما می‌توان گفت این کاربرد جدید از همه قبلی‌ها بهتر است.

 بسته بندی, مرکب, صنعت بسته بندی, مرکب‌های حساس به حرارت و با قابلیت تغییر رنگ, Chromatic Technologies Inc,

مرکب‌های حساس به حرارت و با قابلیت تغییر رنگ تولید شرکت Chromatic Technologies Inc هستند. این مرکب دارای رنگ‌های قرمز، سبز و آبی و حاصل سه سال کار در واحد تحقیق و توسعه شرکت به‌شمار می‌روند.

زایده‌های با قابلیت تغییر رنگ مناسب برای سرو نوشیدنی‌ها در یخدان و یخچال‌های شلوغ هستند که گزینه‌ای اضافی را در اختیار برندها قرار می‌دهند تا به خوبی درون یخچال قابل شناسایی باشند.