هنر بسته بندی: تغییرات جدید برای جعبه چسبان 3M-Matic– نشان از چالش‌های بزرگ در بخش صنایع غذایی، کشاورزی، گل و پوشاک برای بسته‌بندی و حمل از طریق جعبه‌های سنگین یا سبک داشته است.

 این تغییرات شامل تجهیزاتی همچون هدهای ضربه‌زن 6 اینچی برای سیل کردن لبه‌های عریض همراه C-clip مجزا، چشم الکترونیکی برای کنترل لبه‌های چسبانده شده و نیز چسباندن پاکت‌های پستی می‌شود.

اطلاعات تکمیلی در www.3m.com