InkSure Techmologies Inc با همکاری MTM Seccurity برنده جایزه Excellence in Holograply Award در بخش ایمن‌ترین محصول شد. این جایزه در موسسه بین‌المللی تولیدکنندگان هولوگرام (IHMA) اهدا شد.

این جایزه به خاطر معرفی Smartphones به برنامه مالیاتی دولت ترکیه اهدا شد. سیستم برچسب مالیاتی چهارچوبی را ایجاد می‌کند که برچسب‌های مالیاتی را می‌توان در آن تایید و ردیابی کرد. Tal Gilat مدیر InkSure می‌گوید: «پروژه به خوبی تایید می‌کند که سیستم متحرک برای تایید مهر و سایر مدارک چاپی مالیاتی را می‌توان به خوبی استفاده کرد. ما با اطمینان می‌گوییم که این سیستم متحرک می‌تواند به‌عنوان استانداردی در محافظت از کالا و جلوگیری از جعل در نظر گرفته شود.

 www.inksure.com