هنر بسته بندی/ Gulfood Manufacturing Report 2014: ترک‌ها که سرمایه‌گذاری خوبی برای ظروف IML کرده‌اند شرکت دیگری به نام polipa را نیز در این نمایشگاه حاضر دیدند.این شرکت تولیدکننده ظروف تزریقی پلاستیکی با دیواره نازک است که پوشش لیبل IML دارد.

Gulfood Manufacturing Report 2014, بسته بندی, ظروف IML, تولیدکننده ظروف تزریقی پلاستیکی با دیواره نازک, پوشش لیبل IML, چاپ لیبل‌

 این ظرف‌ها در شکل‌های چهارگوش، بیضی و گرد تولید می‌شود. حجم ظرف‌ها از 100 تا 22500 میلی‌لیتر متغیر است. در تولید، ظروف به شکلی طراحی شده‌اند که بتوان تعداد بیشتری از آنها را در یک پاکت جا داد. در کاتالوگ عرضه شده حتی تعداد قابل حمل هر ظرف در یک کامیون نیز محاسبه شده است. برخی از این ظرف‌ها دسته‌دار و با درب‌های ثانویه طراحی شده‌اند. کیفیت چاپ لیبل‌ها در حد کاملا قابل قبولی بود.

www.polipa.com