هنر بسته بندی: Huhtamaki درنهایت برای تملک شرکت هندی Ajanta Packaging تولیدکننده لیبل PS به توافق رسید. این کار با هدف تقویت توان Huhtamaki در بازار هند انجام شد.

بازار هند, Huhtamaki, Aianta Packaging, تولیدکننده لیبل PS, تولید لیبل, بسته بندی

این تلفیق مکمل توان تولید لیبل شرکت خواهد بود. فروش خالص سالانه مطابق با پیش‌بینی‌ها، 10 میلیون یورو خواهد بود. 170 نفر پرسنل سابق در تاسیسات تجهیزشده جدید به کار خود ادامه می‌دهند. قیمت خرید حدود 13میلیون یورو برآورد شده است.