هنر بسته بندی: Graham Packaging جار جدید موفق شفاف از جنس PET با قابلیت پرکنی داغ برای صنایع غذایی را با ظرفیت 24-oz به بازار عرضه کرده است.

در تولید این جار که قطر دهانه آن 63 میلی‌متر است از فناوری پایه StarFax و سیستم ضداکسیژن Monosorb استفاده شده است. ظرف همچنین دارای شیارهایی است که از بیضی شدن آن پس از پرکنی داغ و نیز انباشت در انبار جلوگیری می‌کند. در کف ظرف نیز فضایی است که هنگام قرار گرفتن چندین جار بر روی یکدیگر، با درب ظرف پایینی چفت می‌شود که پایداری آنها را در قفسه فروشگاه‌ها یا انبار بیشتر می‌کند.

اطلاعات تکمیلی در : www.grahampackaging.com