رضا نادری

مدیرکارخانه ویتانا

با نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت کشور و تحولات سال های اخیر پرواضح است که رشد و توسعه در صنعت، فزآینده و تند بوده است. تحریم ها، به مثابه مانعی که برای رسیدن به هدف پریدن از روی آن الزامی و اجباری است، خود کمک شایان توجهی در ارتقای صنعت کشور عزیزمان داشته است. اما سوال مطرح این است که صنعت بسته بندی مرتبط با صنعت غذای کشور چه میزانی رشد کرده است؟ آیا رشد در این صنعت با آهنگ تند دیگر صنایع هم نوا یا عقب تر بوده است؟

پس از این مقدمه سریعا به اصل موضوع می پردازم. مدت هاست این موضوع فکر مرا مشغول کرده است که چرا ساخت دستگاه ها و تجهیزات در صنعت بسته بندی ساخت داخل، کیفیت آنچنانی ندارد و یا قابل رقابت با دیگر کشورها نیست؟ البته هستند سازندگانی که هر روز به فکر ارتقای سیستم ها و ساخت وسایل و دستگاه ها با تکنولوژی برتر هستند ولی در مجموع نمره نهایی سازندگان داخلی نمره بالایی نیست و متاسفانه یکی از عوامل عدم رشد و توسعه در این صنعت همین بحث کیفیت نامناسب بسته بندی و دستگاههای مرتبط با آن است.

ضمن عرض ارادت به سازندگان و متولیان این امر و تشکر از زحمات بی دریغ آنها در ذیل به برخی از دلایل عدم پیشرفت در بسته بندی می پردازم:

1-  یکی از عوامل تأثیر گذار در این صنعت علم مکانیک و ابزارسازی است . همان گونه که می دانید رشد این علوم در صنایع بزرگی مثل خودروسازی، هواپیماسازی، متالورژی مواد در صنعت فولاد و آهن بسیار چشمگیری بوده ولی متاسفانه ارتباط مهندسین این رشته ها با صنعت غذا بسیار کم است. شاید بتوان گفت کشور آلمان به جهت دارا بودن سابقه بسیار درخشان در صنایع مذکور توانسته این ارتباط را بین مهندسین این رشته ها با صنعت غذا برقرار کند تا حاصل آن رشد و نمو شرکت های سازنده دستگاه ها با شرایط بسیار مطلوب و عالی باشد.

2-  بیشتر سازندگان دستگاه ها به علت دارا بودن تجربه در صنعت غذایی وارد حیطه ساخت و سازها شده اند و در واقع کار علمی، تحقیقی و دانشگاهی جای خود را به کار تجربی داده است. البته ایجاد ارتباط بین علم و تجربه خود بسیار مهم و کارگشاست.

3-  نبود وجود تشکل و انجمن صنعتی و صنفی برای بررسی تیمی و ارتقای این حیطه از صنعت در سطح شرکت های مرتبط از دیگر نقاط ضعف است.

4-  نبود وجود رشته ی تحصیلی مرتبط با این حیطه از صنعت در دانشگاه ها؛ لازم است تحقیقی در این زمینه انجام شود تا دانشگاه های کشورهای دیگر مورد بررسی قرار گیرند تا مشخص شود آیا این رشته وجود دارد؟ چه درس هایی و واحدهایی در آن ارایه می شود؟ و در نهایت خروجی دانشجویان آنها چه خدماتی و فعالیت هایی در این زمینه انجام می دهند؟

نکته آخر اینکه حمایت های دولت همیشه می تواند در زمینه ایجاد بسته های لازم و تعاملات بین اصناف راهگشا باشد و با ایجاد فضای لازم برای افزایش آموزش، استراتژی های کلان و بلندمدت ، تخصیص بودجه ها و … باعث رشد و ارتقای این بخش از صنعت کشور شود.