هولوگرافی نقشی مهم در بسته‌بندی ایفا می‌کند چراکه سازندگان را با چالش جذب توجه مشتری با دادن جلوه باکیفیت و متفاوت به محصول در میان رقبا روبه‌رو می‌کند. در این مقاله به برخی از آخرین دستاوردهای صنعتی در این بخش که برنده جوایز گوناگون شده‌اند و به تولیدکنندگان بسته‌بندی برتری داده‌اند، اشاره می‌کنیم…

{phocadownload view=file|id=224|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}