هنر بسته بندی : ماشین آلات ساخت ایران از نظر قیمت و کیفیت در سطح جهان جایگاه خود را پیدا کرده اند به طوری که ماشین سازی حرفه وفن توانست با کشور اردن قرارداد فروش 5 دستگاه را امضا کند.

داوود تات داوودی مدیر عامل شرکت با بیان این مطلب به خبرنگار ماهنامه هنر بسته بندی گفت: نمایشگاه چاپ و بسته بندی بسیار خوب بود. شرکت در نمایشگاه های خارج از کشور می تواند توانمندی و پیشرفت صنعتی ایران را به رخ دنیا بکشد آن هم در زمانی که اعمال تحریم ها و تبلیغات منفی، تولید و توان اقتصاد ایران را زیر سوال برده است. با این وجود ما توانستیم طی نشستی با کشورهای آسیایی و عربی قرارداد فروش دستگاه امضا کنیم.

داوودی افزود:کمیت و کیفیت ماشین آلات ما در نمایشگاه دبی امتیاز خوب و بالایی داشت ولی عمده مشکل ما هزینه بالای نمایشگاه برای ارسال دستگاه به دبی بود هر چند در مورد پرداخت یارانه به این نمایشگاه قول هایی داده بودند ولی متاسفانه تا کنون عملی نشده است.وی در پاسخ به این سوال که رضایت مندی شما از نمایشگاه دبی تا چه میزان بود، اظهار داشت: از نمایشگاه رضایت کامل دارم و امیدوارم با همکاری و کمک مسوولان مربوطه و حمایت یارانه ای بتوانیم درنمایشگاه های کشورهای آسیایی و همسایه های مرزی شرکت کنیم .

مدیر عامل حرفه و فن ادامه داد: ما توانایی رقابت داریم و قادریم تولید، اشتغال و ارزآوری برای کشورمان داشته باشیم اما بدون حمایت مسوولان ذیربط به جایی نخواهیم رسید. داوودی در خصوص پیشرفت رقبای نمایشگاهی در دبی گفت: همیشه نیاز، انسان را به کارهای سخت، پیچیده و دور از انتظار وادار می کند. ما روز به روز در مسیر تولید، به سرعت خود افزوده ایم واگر پشتوانه و حمایت داشته باشیم چه بسا می توانیم از آنها سبقت هم بگیریم.