هنر بسته بندی: اطمینان و کارکرد مناسب خدمات از راه دور Heidelberg برنده جایزه‌های معتبر بین‌المللی شده است. این خدمات در 50 کشور از جهان در حال استفاده است. 

بسته بندی, پیش از چاپ, چاپ و پس از چاپ, Heidelberg Druckmaschinen

Remote Service از شرکت Heidelberg Druckmaschinen عمری بالغ بر یک دهه یافته است و توانسته تحول خوبی در عیب‌یابی آنلاین در صنعت رسانه‌های چاپی داشته باشد. این سیستم بیشتر تمرکز خود را بر پیشگیری از وقوع عیب در بخش‌های پیش از چاپ، چاپ و پس از چاپ با به کارگیری نرم‌افزار Prinect قرار داده است. نرم‌افزار عیب ماشین را بسیار قبل‌تر از توقف آن تشخیص می‌دهد. فایده، اطمینان مشتری از برنامه‌ریزی تولید و افزایش زمان مفید کار ماشین است.

اطلاعات تکمیلی در Heidelberg.com