قدم پنجم: همکاری علم و هنر!

برای رسیدن به یک بسته‌بندی موثر، فقط به یک نفر طراح گرافیک نیاز نداریم! بلکه یک تیم متخصص می‌تواند برای ما نتیجه‌ساز باشد.دفتر طراحی بزرگ یا کوچک، موفق ترین پروژه‌ها از همکاری و رابطه خوب بین سازمان و طراح به وجود می‌آید.

{phocadownload view=file|id=317|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}