طراحی گرافیک نقش جدایی ناپذیر و بسیار حایز اهمیتی را در فرآیند طراحی بسته‌بندی ایفا می‌کند که بدون آن کارکرد ارتباطی بسته‌بندی تکمیل نخواهد شد. از عملکردهای حیاتی طراحی گرافیک در بسته‌بندی می‌توان به جنبه اطلاع رسانی، جنبه انتقال پیام هدف به مخاطب و جنبه زیبایی شناختی آن اشاره کرد که بی‌توجهی به هر کدام می‌تواند منجر به شکست در فروش یک محصول شود.

 

{phocadownload view=file|id=34|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}