مهر: مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل از بسته بندی گوشت مرغ در این استان برای اولین بار با الصاق کد رهگیری خبر داد.

 صادق صالحی  در حاشیه هماهنگی اجرای این طرح تصریح کرد: این طرح بر اساس سیاست جدید دامپزشکی برای اولین بار اجرا می شود و به دنبال به صفر رساندن تخلفات بهداشتی است.

وی با اشاره به اینکه پنج کشتارگاه صنعتی طیور در استان دایر است، افزود: در فاز اول اجرای این طرح در کشتارگاه های اردبیل و نمین اجرا شده و به دلیل اینکه نیازمند برخورداری کشتارگاه از اینترنت پرسرعت است تا یک ماه آینده در سایر کشتارگاه های استان اجرا خواهد شد.

مدیر کل دامپزشکی استان تصریح کرد: از طریق کد رهگیری اطلاعاتی از قبیل محل توزیع، محل کشتار و محل تولید گوشت، شماره خودرویی که انتقال آن را انجام داده، نام مرغدار، نام کشتارگاه و تاریخ کشتار قابل ردیابی است.

صالحی با تاکید به اینکه این طرح بیش از شهروندان برای دامپزشکی قابل استفاده است، افزود: در عین حال شهروند با ارسال کد رهگیری به سامانه ۳۰۰۰۸۹۰۳ می تواند شکایت خود را نسبت به سلامت گوشت اطلاع رسانی کند و ما با پیگیری زنجیره تولید متوجه تخلفات خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه این سامانه کشوری است و تا حد قابل توجهی در کاهش تخلفات بهداشتی حوزه گوشت سفید تاثیر گذار خواهد بود، افزود: در کشتارگاه تا زمانی که گواهی بهداشت لاشه تائید نشده است این کد صادر نمی شود و به همین دلیل امکان کشتار مرغ بیمار به صفر خواهد رسید. به گفته مدیر کل دامپزشکی استان در عین حال فعالیت مرغداری های غیر مجاز نیز محدود شده و امکان پیگیری شکایات مردمی نیز فراهم خواهد شد.