Arkema پیشرو جهانی در فناوری روکش ظروف شیشه‌ای قابل بازگشت،فناوری محافظتی Kercoat را همراه Opticoat معرفی کرده که باعث افزیاش کارکرد بطری‌های قابل بازگشت می‌شوند.

امروزه نمایش نام تجاری وابسته به ظاهر بطری است. پرکن‌ها در بازار صنعت آبجو و نوشیدنی‌های بدون گاز و آب‌معدنی تمرکز خود را بر ظاهر بطری‌ها گذاشته‌‌اند بخشی از بطری‌ها در تماس با یکدیگر در هنگام عملیات پرکنی خراشیده می‌شوند که بر ظاهر آنها تاثیر بدی می‌گذارد. تحقیقات نشان داده که بطری‌ها در بهترین حالت تنها 5 بار به چرخه پرکنی بازمی‌گردند. راهکارهای Opticoat و Kercoat طراحی شده‌اند تا در کارخانه‌های پرکنی مانع از خراشیده شدن سطح بطری شوند و در واقع به‌عنوان روکش محافظ عمل می‌کنند. افزایش عمر چرخه بطری‌های شیشه‌ای در صنعت آبجوسازی بسیار مهم است. این روزها ظاهر این بطری‌ها نیز از اهمیت دوچندانی برخوردار شده‌اند. از دیگر فواید این روکش‌ها می‌توان به استحکام بیشتر بطری، سروصدای کمتر در برخورد با یکدیگر و سرعت بیشتر عملیات اشاره کرد. Opticoat را می‌توان بر روی همه نوع بطری (خشک، خیس، گرم یا سرد) اضافه کرد. این فناوری توانسته تا 50 درصد خراش‌ها را کاهش دهد.

www.arkema-inc.com