هنر بسته بندی: محصول Dahlia جدیدترین عرضه از خانواده AirGlass است که گروه ظرف آن به وسیله Quadpack تولید شده است. این ظرف در بخش بیرونی از شیشه تشکیل که به وسیله تجهیزات آلومینیومی تزئین شده است.

بسته بندی, هنر, بطری شیشه ای, چاپ اسکرین, فویل کوبی, بسته بندی لوازم ارایشی

Dahlia در قلب خود دارای ظرف سخت بدون هوای Yonwoo است. این موضوع محتویات را کاملا در برابر اکسیژن، گازها و سایر آلودگی‌های بیرونی محافظت می‌کند بدون نیاز به نگهدارنده‌های مصنوعی. طول عمر محصول نیز افزایش می‌یابد. سلیندر بدون هوا به وسیله بطری شیشه‌ای احاطه شده است که به آن وزن، استحکام و تحمل بیشتری بخشیده است. حلقه آلومینیومی با هوشمندی تمامی عناصر را در کنار یکدیگر قرار داده است. استفاده از تمامی این مواد اولیه ظاهر بسته را قوی اما زنانه جلوه داده است. چاپ روی بطری شیشه‌ای می‌تواند از داخل یا بیرون باشد در حالی که نام تجاری را به شکل چاپ اسکرین و فویل‌کوبی داغ بر روی آن اعمال کرد.