هنر بسته بندی: خریداران French Market Coffee همواره به این عادت داشته‌اند که محصول خود را در قوطی فلزی اختصاصی که باتوجه به لیبل Coffe and Chicory اختصاصی این محصول در اواخر قرن نوزدهم طراحی شده است ببینند. کار طراحی مجدد به شرکت CROWN FOOD سپرده شد.

بسته بندی, قوطی فلزی, قوطی قهوه, درب اسان بازشو, روکش پلاستیکی, لیبل, فولاد قلع اندود

شرکت تولیدکننده محصول یعنی Reily Foods، Crown را انتخاب کرد تا قوطی‌های جدید را برای دو نوع قهوه طراحی کند. از  عناصر مهمی که Crown در نظر گرفت ساختار کلی یعنی تاج طلایی‌رنگ و استفاده از نرده در پس‌زمینه سرتاسر محیط قوطی بود. قوطی‌های جدید قهوه، دارای درب آسان‌بازشو با روکش پلاستیک است که همان حس قدیمی لیبل اصلی را دارد. قوطی‌ها برای تولیدکنندگانی که به هزینه و مسال زیست‌محیطی اهمیت زیادی می‌دهند بسته‌بندی مناسبی هستند، 100 درصد قابل بازیافتند و فولاد در استفاده مجدد به هیچ عنوان افت کیفیت ندارد. سال 2012 در آمریکا، بیش 3/1 میلیون تن ورق فولاد قلع‌اندود بازیافت شد که حدود 21 میلیارد قوطی فولاد را شامل می‌شود.