مهر: مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: شرکت های تولیدی مایعات اسیدی و قلیایی، باید از قفل کودک در بسته بندی محصولات شان استفاده کنند.دکتر هدایت حسینی در مورد مایعات اسیدی و قلیایی قوی، گفت: شرکت های تولیدی این فرآورده ها ملزم به عدم استفاده از رنگ های جذاب و اسانس و استفاده از قفل کودک در بسته بندی ها شده اند.

 

سازمان غذا و دارو, مایعات اسیدی عطری, قفل کودک در بسته بندی, هدایت حسینی, طرح های جذاب بر روی بسته بندی, سازمان صنعت، معدن و تجارت, مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو, اصلاح بسته بندی

وی اظهار داشت: با توجه به آمارهایی که از برخی بیمارستان های تخصصی کودکان، در خصوص مصرف خوراکی مایعات اسیدی و قلیایی و لوله بازکن ها توسط کودکان به دلیل داشتن رنگ های شاد و طرح های جذاب بر روی بسته بندی های اینگونه محصولات، طی بخشنامه ای به معاونین غذا و داروی سراسر کشور اعلام شد که شرکت های تولیدی این فرآورده ها را ملزم به استفاده از قفل و درپوش نمایند تا به راحتی توسط کودکان باز نشود و همچنین رنگ ها و طرح های جذاب نیز در بسته بندی این محصولات به کار نبرند.

حسینی همچنین افزود: در همین راستا در خصوص محلول های لوله بازکن که مشمول اخذ پروانه ساخت از این اداره کل نیستند نیز طی نامه ای مراتب به سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.مدیرکل نظارت بر فرآورده های غذایی آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در ادامه به بخشنامه دیگری اشاره کرد و گفت: شرکت های تولید کننده جرم گیر، سفید کننده و محصولات مشابه مجاز به کاربرد اسانس در این قبیل محصولات نبوده و موظفند با صدور مجوز برای مایعات اسیدی معطر، مخالفت نمایند.

حسینی در پایان گفت: در حال حاضر تعدادی از محصولات نسبت به اصلاح بسته بندی اقدام نموده اند که نمونه های آن به این اداره کل ارسال شده است.

http://www.mehrnews.com