یک صدا در کنسرت رسانه‌ها غایب بود: صدای بسته‌بندی. در واقعیت ما همیشه بسته‌بندی را به‌عنوان ابزار قدرتمند بازاریابی و نیز رسانه‌ای معتبر در جایگاه خود به حساب آورده‌ایم. اگر چه حقایقی برای تاکید بر این نکته وجود نداشت.به همین خاطر ProCarton سفارش انجام یک تحقیق  را داد. ما می‌خواستیم بدانیم که کجا ایستاده‌ایم. نتایج روشن بود: بسته‌بندی متعلق به برنامه‌های بازاریابی بود، همچنین در بودجه‌بندی‌های بازاریابی به‌عنوان یک رسانه. شاید نه به اندازه بسیاری از آنها اما یکی از موثرترین‌ها بود. نکته دیگر اینکه از بین تمام مواد اولیه بسته‌بندی، جعبه‌های مقوایی بیشترین رای را داشتند.

{phocadownload view=file|id=127|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}