ایرنا : سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر از فعالیت 56 واحد سورتینگ و بسته بندی مرکبات در این شهرستان خبر داد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر, سورتینگ و بسته بندی مرکبات, سازمان جهاد کشاورزی مازندران, سورتینگ و بسته بندی در محصولات کشاورزی, سایت الگویی FFS, بسته بندی, صنعت بسته بندی

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، ‘ فرزین فرهادی ‘ در گفتگویی با اشاره به مطلب فوق، بر ضرورت اهمیت سورتینگ و بسته بندی در محصولات کشاورزی تاکید کرد و افزود: درجه بندی و بسته بندی محصولات کشاورزی در نگهداری و محافظت، استاندارد سازی محصول از نظر یکنواختی در کمیت و کیفیت و راهیابی به بازارهای جدید خارجی و افزایش صادرات و ارز آوری بسیار اهمیت دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 56 واحد سورتینگ و بسته بندی مرکبات فعال با ظرفیت سالانه 210 هزار تن مرکبات و 300 نفر اشتغالزایی مستقیم و 670 نفر به طور غیر مستقیم دربخش سورت و بسته بندی میوه در این واحدها فعالیت دارند، تصریح نمود: واحدهای سورتینگ و بسته بندی مرکبات در ایجاد اشتغالزایی مولد، توسعه پایدار و ارزش افزوده محصولات کشاورزی نقش بسزایی دارند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر همچنین از برگزاری سایت الگویی FFS (مدرسه در مزرعه) خبر داد.فرهادی اظهار داشت: سایت الگویی FFS (مدرسه در مزرعه) مرکبات با حضور بیش از 29 نفر از باغداران در روستای افرا تخت این شهرستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه اعمال مدیریت صحیح باغداری در مقابل سرمازدگی بر روی کیفیت و میزان تولید مرکبات، موجب اثرات مثبت در انبارداری و افزایش قدرت انبارداری محصول می گردد افزود: در این برنامه موضوعات مربوط به مقابله با سرمازدگی احتمالی در باغات مرکبات در زمستان از سوی قلی پور از کارشناسان اداره تولیدات گیاهی این مدیریت برای فراگیران ارائه شد.