هنر بسته بندی: شرکت Gerresheimer Medical Plastic Systems بخش تولید قطعات در حجم کوچک را برای بهبود کیفیت و فرآیند تولید در Wackerdorf راه‌اندازی کرد.

این شرکت بخش تولید پایلوت قطعات کوچک را با هدف بهبود کیفیت محصولات افتتاح کرده است چراکه ابتدا محصولات در حجم و تعداد کوچکتر اما با کیفیت همان قطعات اصلی به‌طور آزمایشی تولید می‌شوند. پس از موفقیت در این مرحله پیش‌تولید، تولید اصلی آغاز می‌شود. خط‌های پایلوت امکان تولید قطعات را با سرعت بیشتر در هر مرحله پروژه از قبیل نمونه‌سازی آزمایشگاهی و نمونه‌های آزمایش کلینیکی در حجم کوچک را امکان‌پذیر کرده است.

نقاط ضعف می‌تواند در هر مرحله‌ای بررسی و رفع شوند. تیم‌های ارتقا و پروژه، خلاقیت‌های به کار گرفته شده در این بخش را پس از تایید در تولید انبوه به کار می‌گیرند.