هنربسته بندی: بزرگ ترین نمایشگاه ماشین آلات و مواد اولیه غذایی و بسته بندی (Gulfood Manufacturing 2014)  از تاریخ 18 تا 21 آبان در دبی برگزار شد.

بسته بندی, صنعت بسته بندی, نمایشگاه ماشین الات غذایی و بسته بندی دبی, Gulfood Manufacturing 2014, نمایشگاه های شیرینی و شکلات دبی, غذاهای خاص و حلال دبی, نمایشگاه گلفود دبی,  بسته بندی, صنعت بسته بندی, نمایشگاه ماشین الات غذایی و بسته بندی دبی, Gulfood Manufacturing 2014, نمایشگاه های شیرینی و شکلات دبی, غذاهای خاص و حلال دبی, نمایشگاه گلفود دبی,  بسته بندی, صنعت بسته بندی, نمایشگاه ماشین الات غذایی و بسته بندی دبی, Gulfood Manufacturing 2014, نمایشگاه های شیرینی و شکلات دبی, غذاهای خاص و حلال دبی, نمایشگاه گلفود دبی,

در این نمایشگاه که همزمان با نمایشگاه های شیرینی و شکلات، غذاهای خاص و حلال، مواد اولیه غذایی و نیز دریایی برگزارشد، 1100 شرکت از 52 کشور جهان آخرین محصولات و فناوری های خو را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند. این نخستین بار بود که این رویداد پس از انتقال از نمایشگاه گلفود، در این زمان از سال برگزار می شد. استقبال و حضور شرکت های معتبر بین المللی شگفتی و تحسین بازدیدکنندگان را در پی داشت. حتی پس از برگزاری نخستین دوره، این نمایشگاه تبدیل به بزرگ ترین رویداد در زمینه ماشین آلات غذایی و بسته بندی در منطقه خاورمیانه، آفریقا و جنوب شرق آسیا شده است.

نشریه “هنر بسته بندی” همانند سالیان گذشته به عنوان اسپانسر رسانه ای نمایشگاه، کار چاپ کتاب رسمی پاویون ایران را بر عهده داشت. گزارش آماری و فنی این نمایشگاه در شماره آینده نشریه منتشر خواهد شد.

بسته بندی, صنعت بسته بندی, نمایشگاه ماشین الات غذایی و بسته بندی دبی, Gulfood Manufacturing 2014, نمایشگاه های شیرینی و شکلات دبی, غذاهای خاص و حلال دبی, نمایشگاه گلفود دبی بسته بندی, صنعت بسته بندی, نمایشگاه ماشین الات غذایی و بسته بندی دبی, Gulfood Manufacturing 2014, نمایشگاه های شیرینی و شکلات دبی, غذاهای خاص و حلال دبی, نمایشگاه گلفود دبی  بسته بندی, صنعت بسته بندی, نمایشگاه ماشین الات غذایی و بسته بندی دبی, Gulfood Manufacturing 2014, نمایشگاه های شیرینی و شکلات دبی, غذاهای خاص و حلال دبی, نمایشگاه گلفود دبی,