مهر: مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع دستی گفت: 90 درصد موفقیت فروش کالا در دنیا بسته بندی و بازار یابی است.

کامران سبزه میدانی اظهار داشت: 90 درصد موفقیت فروش کالا در دنیا به ویژه کالاهای صنایع دستی در گرو بسته بندی و بازار یابی خوب است.  وی ادامه داد: بنابراین بحث بسته بندی در فروش کالاهای صنایع دستی بسیار مهم است.وی با اشاره به اینکه محصولات و رشته های صنایع دستی بسیاری در ایران فعال است، اضافه کرد: 20 جلسه کارشناسی شده در خصوص صنایع دستی در کشور تا کنون برگزار شده تا برخی ابعاد رشته های صنایع دستی دوباره بازنگری شود.

مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع دستی افزود: رشته تلفیقی و تشریحی از نظر ما رشته صنایع دستی نیست.وی گفت: بر اساس نگاه کارشناسی تلاشمان این است رشته های صنایع دستی را زیاد تر کنیم بنابراین از افزایش رشته های صنایع دستی حمایت می کنیم.مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع دستی اظهار داشت: در حال حاضر 362 رشته صنایع دستی کددار و کارت شناسایی و پروانه برای این رشته ها صادر شده است.