بسته بندی های انعطاف پذیربازاری با رشد خوب را در اختیار تولید کنندگان مواد اولیه روکش / لمینیت اکستروژن شده می گذارد.با داشتن 11 درصد از بازار آمریکای شمالی در مواد اولیه اکستروژن –روکش/لمینیت شده برپایه وزن و 5/21 درصد بر پایه فضا،بسته بندی انعطاف پذیر بهترین جایگاه رشد را در میان و بلند مدت داشته است.

 {phocadownload view=file|id=24|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}