11- قوطی‌ها از درون یک شیار زن عبور داده می‌شوند جایی که دیواره آنها به طور دایره‌ای شیار زده می‌شود تا استحکام لازم به دست آید.

{phocadownload view=file|id=69|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}