سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تداوم سال جهاد اقتصادی است اما باید گفت که سال 90 بدترین سال برای تولید بود. هدفمندی یارانه‌ها، تعیین دستوری قیمت ارز، تورم و تشدید تحریم‌ها اثرات مخربی بر تولید گذاشتند. عدم اجازه برای افزایش قیمت‌ها با وجود افزایش هزینه‌ها و عدم تخصیص یارانه پیش‌بینی شده در قانون هدفمندی برای بخش تولید نفس تولیدکنندگان را به شماره انداخت.

 

{phocadownload view=file|id=61|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}