هنر بسته بندی: به خاطر خلاقیت در فناوری برش و تخصص اتوماسیون Multivac قادر شد تا فرآیند بسته‌بندی برای تولید بسته‌های تکه‌ای را در کیفیت بالا به انجام برساند.

بسته بندی, هنر, اتوماسیون, قالب گیری حرارتی, پرکن, کنترل کیفیت, مولتی وک, packaging, art, multivac, filler,

Multivac از معدود شرکت‌هایی است که می‌تواند فرآیند بسته‌بندی قالب‌گیری حرارتی را به شکل بلند و پهن انجام دهد. این به معنای توانایی در تولید تعداد زیاد بسته‌های تکه‌ای در چرخه کوتاه است. Hans-Jürgen Heinrich مدیر تولید شرکت چنین می‌گوید: «در برخی پروژه‌ها ما باید خروجی حداکثر 960 بسته تکه‌ای در دقیقه در تنها 15 چرخه در هر دقیقه داشته باشیم. این توانایی تاثیر مثبتی در فرآیندهای قبلی و بعدی مانند پرکنی، برش، کنترل کیفیت و حمل بسته‌ها می‌گذارد.»

مزیت دوم این فناوری برش،‌کاهش مصرف مواد اولیه است. برای بریدن تعداد زیادتری از بسته‌ها از یک فیلم، دو ابزار برش یکی از بعد از دیگری قرار می‌گیرند. به همین خاطر دیواره بین بسته‌ها را می‌توان نازک‌تر از فرآیندهای متداول گرفت.

مزیت سوم، تاثیر مثبت این فرآیند بر حمل بسته‌ها پس از برش است. از آنجایی که تنها نیمی از بسته‌ها باید در هر ابزار برش جدا شوند، حمل آنها برای فرآیندهای بعدی مانند بسته‌بندی ثانویه درون جعبه یا بازرسی کیفیت می‌تواند در فرآیندی کاملا کنترل شده انجام گیرد.