هنر بسته بندی: طرح یک فرانسوی ایرانی‌تبار سبب شد قانونی در پارلمان فرانسه به تصویب برسد که برپایه آن فروشگاه‌های بزرگ از این پس اجازه نخواهند داشت مواد غذایی فروخته نشده را که هنوز قابل مصرف هستند دور بریزند، بلکه باید آن‌ها را ببخشند و یا به مراکز تولید کود و یا مواد غذایی برای حیوانات تقدیم کنند.

آرش درمبخش به همراه دو نفر دیگر در گروهی کوچک کارزار خود را شروع کردند. آن‌ها مقابل پارکینگ‌ها می‌ایستادند و مواد غذایی را که سوپرمارکت‌ها دور می‌ریختند اما هنوز قابل استفاده بودند، بین مردم تقسیم می‌کردند. تاریخ مصرفی که روی بسته‌بندی این مواد نوشته شده بود به پایان رسیده بود و یا رو به اتمام بود. به همین دلیل فروشگاه‌ها به‌رغم این‌که هنوز این مواد قابل استفاده بودند آن‌ها را نمی‌فروختند و دور می‌ریختند.

در فاصله کوتاهی تعداد زیادی به کارزار درمبخش و دوستانش پیوستند. این گروه متنی را تهیه کردند که در آن درخواست شده بود از نابود شدن میزان زیاد مواد غذایی جلوگیری شود. آن‌ها شروع به جمع‌آوری امضا کرده، فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی گسترش دادند و هشتگی با نام «مبارزه علیه نابودی مواد غذایی» راه‌اندازی کردند. در این شبکه‌ها فیلم‌هایی منتشر کردند که در آن افراد مشهوری مانند یوری جورکایِو، بازیکن سابق تیم ملی فوتبال فرانسه توضیح می‌دهند که میلیون‌ها نفر در فرانسه پول کافی تا پایان ماه ندارند اما سوپرمارکت‌ها روزانه تا ۲۰ کیلوگرم مواد غذایی را دور می‌ریزند.

درمبخش و گروهش توانستند ۲۱۰ هزار امضا جمع کنند و آن را به پارلمان فرانسه بفرستند. بدین ترتیب این پروژه موفق شد با تصویب قانونی در پارلمان به نتیجه برسد.