با وجود اینکه زمان به نسبت زیادی از برگزاری نمایشگاه گذشته است اما به خاطر اهمیت این رویداد و وعده‌ای که به خوانندگان داده بودیم و پیگیری آنها، همچنین بدین علت که ترکیه رقیب اصلی صنعت بسته‌بندی ایران در منطقه است، گزارش فنی نمایشگاه را در این شماره چاپ کرده‌ایم.

{phocadownload view=file|id=382|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}