در این ویدیو مراحل چاپ دیجیتال بر روی فیلم و انتقال حرارتی آن برای چاپ بر روی لباس به نمایش در می آید.