GMG از تولیدکنندگان بزرگ نرم‌افزارهای مدیریت و کنترل رنگ ، برای نخستین‌بار آخرین نرم‌افزار خود برای کنترل لیبل‌های چاپ شده در دور چاپ پایین را رونمایی کرد.

GMG Open Color ابزار انقلابی برای مدیریت نقاط رنگی در لیبل‌ها و بسته‌بندی‌هاست که محدوده کنترل رنگ را بسیار گسترده کرده است.GMGCozoneنیز یک رسانه و ابزار حرفه‌ای مدیریت رنگ است که مدیریت رنگ در آینده را دوباره تعریف می‌کند. همچنین نرم‌افزار نمونه‌سازی پیش از چاپ همچون GMG FlexoProof، GMG ColorProof، GMG ProductionSuite، GMG Color Server و GMG InkDptimizer نیز طراحی و ارایه شده است.