…مثال‌های داده شده همگی برای پررنگ کردن نیاز به توجه نسبت به دو موضوع مهم است: بسته‌بندی چگونه و توسط چه کسی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این موضوع در هنگام طراحی درب‌های مناسب و راحت برای بسته‌بندی باید مورد توجه قرار گیرد. شرایط منطقی مصرف باید لحاظ شود به‌عنوان مثال اینکه بسته چگونه باید در حمام و در میان دستان خیس باز شود؟ چنانچه محصول شامپو یا ژل حمام باشد، درب باید بدون نیاز به خواندن دستورالعمل‌ها، به سادگی باز شود.

{phocadownload view=file|id=159|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}