هنر بسته بندی : برگزاری سومین جشنواره سراسری بسته بندی محصولات صنایع دستی به تعویق افتاد.

بنا  بر اعلام روابط عمومی سازمان با توجه به تغییرات انجام گرفته در راس سازمان میراث فرهنگی ، قرار بر این گذاشته شده تا این رویداد در تاریخ دیگری انجام شود.