هنر بسته بندی: شرکت ANDRITZ با موفقیت ماشین تولید دستمال کاغذی به سفارش Zhejiang Jin gxing Paper را نصب و راه‌اندازی کرد.

ماشین PrimeLineSTC8 که دستمال‌های باکیفیت برای صورت را تولید می‌کند سرعت تولید 1900 متر در دقیقه کاغذ با عرض 85/2 متر را داراست. به کارگیری هر دمای بخار در ترکیب با فولاد Yankee توانسته هزینه مصرف انرژی را تا حد زیادی کاهش دهد.