هنر بسته بندی:  Rollprint  فناوری سیل با تغییر رنگ برای کاربردهایی همچون سیل حرارتی را ابداع کرده‌اند. ماده درزگیر روکش‌شده به روش کواکستروژن را می‌توان به هر وب از لحاظ حرارتی پایدار شامل پلی‌استر، نایلون و پلی‌پروپیلن یا بر روی هر ساختار محافظتی دیگر اضافه کرد.

 نخستین کاربرد تجاری این فناوری، پاکت‌ها و مواد دربندی برای انواع سینی خواهد بود. فیلم تک‌رنگ دارای نمایشگر پاره شدن به وسیله تغییر رنگ است که نشانه قوی دیداری بر جا می‌گذارد از باز شدن جعبه. این موضوع می‌تواند به امنیت محصول کمک و از جعل آن جلوگیری کند. درزگیر به سرتاسر وبافزوده می‌شود و ترکیب‌های رنگی گوناگونی به وجود می‌آورد. عرض نوار نیز تا 65 اینچ قابلیت پهنا دارد.

اطلاعات تکمیلی در  www.rollprint.com