هنر بسته بندی: از آخرین خریدهای بزرگ می‌توان خرید و ادغام Mivisa Envases از پیشروان تولید قوطی‌های دو و سه‌تکه اسپانیا به وسیله Crown Holdings را نام برد.

بسته بندی, قوطی دو تکه و سه تکه, قوطی غذایی, هنر, can, food can,

 این خرید در حدود 2/1 میلیارد دلار برای Corwn هزینه برداشت. سایر مراحل تا پایان سال 2014 انجام خواهد شد. شرکت اسپانیایی فروشی در حدود 700 میلیون یورو در سال دارد و بزرگترین تولیدکننده قوطی‌های غذایی در منطقه فروش است.