هنر بسته بندی: SGD Group S.A.S، سهامCogent Glass LTD. كه يك شركت هندي سازنده قالب‌های نوع يك شيشه‌های داروي لوله‌اي و آمپول براي صنعت داروسازي است را از آن خود كرد.

 

بسته بندی, قالب‌های نوع يك شيشه‌های داروي لوله‌اي, آمپول, صنعت داروسازي, بازار داروسازي هند,

سهام Cogent براي بخش دارويي SGD فرصت بسيار خوبي است و موقعيت اين شركت را در بخش دارويي تحكيم بخشيده و موجبات رشد اين شركت در بازار داروسازي هند را فراهم مي‌كند.

Jurgen Sackhoff مدير داروييSGD مي‌گويد: در ماه‌های آتي ما بر روي ايفاي نقش، اجراي فرآيندها و سازماندهي در واحد‌های صنعتي هند تمركز خواهيم كرد كه نه‌تنها مطابق با نيازهاي منطقه‌اي بلكه مطابق استانداردهاي بين‌المللي نيز باشد.