هنر بسته بندی: کوکاکولا از مقوا برای تولید نگه‌دارنده‌ها قوطی برای سودای خود در بازار اروپا استفاده کرده است. این شرکت بسته‌بندی دیگری را با رویکرد پایداری برای نوشیدنی‌های غیرالکلی خود در اروپا معرفی کرده است.

 

 

 

 

 شرکت با همکاری HBC و CCEP، شرکای اروپایی خود، این نگه‌دارنده را برای قوطی طراحی و تولید کرده است. این نگهدارنده از بالا جایگزینی برای لفاف‌های شرینک شده است. نگهدارنده، قوطی‌ها را کاملا از بالا نگه می‌دارد و سطحی مناسب برای چاپ اطلاعات و تصویر برند در اختیار می‌گذارد. این کار در تولید ضایعات کاهش می‌دهد و خودش نیز از مقوای قابل بازیافت با حداقل مواداولیه استفاده کرده است. HBC برنامه دارد تا لفاف‌های شرینک را تا پایان سال 2021 به‌طور کامل حذف کند.