مانند قالب‌گیری تزریقی، فرآیند قالب‌گیری تحت فشار، نیاز به قالب‌های ویژه‌ای دارد که اغلب چندحفره‌ای هستند. ماده اولیه از پیش تهیه شده به شکل پودر وجود دارد و به درون قالب ریخته، فشرده و سپس حرارت داده می‌شود که ایجاد اتصال سراسری کرده و به شکل مورد نیاز درمی‌آیند. مزیت این روش نسبت به قالب‌گیری تزریقی، داشتن دیواره‌های نازک بدون نشانه‌هایی از چاک یا فرورفتگی است…

{phocadownload view=file|id=303|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}