زمان طول کشیده از تزریق مواد مذاب تا خروج قطعه قالب‌گیری شده و آماده‌سازی قالب تا تزریق جدی را چرخه زمانی می‌گویند و تاثیر بسیار زیادی بر هزینه کلی فرآیند دارد. نرخ تولید می‌تواند به‌طور چشمگیری با استفاده از به‌کارگیری قالب‌های چند حفره‌ای که در هر چرخه 60 مورد را تولید می‌کنند افزایش می‌یابد…

{phocadownload view=file|id=241|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}