ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین چالش، زمانی‌که چسبندگی پلیمرها با مواد مختلف مورد مطالعه واقع می‌شود، درک نیروهای مهم و محرک اساسی در شروع و گسترش مقاومت چسبندگی بین پلیمر- پلیمر، پلیمر – فلز، پلیمر -سرامیک و پلیمر- مرکب و یا پوشش‌ها است. این ارتباط‌ها در محیط‌های چند متغیره مانند دما، رطوبت وجود دارد که باید مورد آزمون قرار گیرند و در نهایت، پلیمر زمینه و شیمی اتصالات می‌تواند میزان چسبندگی را تخمین بزند.

{phocadownload view=file|id=252|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}