Hoodis

فیلم بسته بندی

فیلم جدید برای بسته‌بندی مواد شیمیایی دارویی از Constatia

همکاری CEFLEX و AEPW برای بازیافت بسته‌بندی‌های منعطف خانگی

کوتینگ ضدنفوذ اکسیژن برای استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی

به‌کارگیری آزمایشی فیلم rPP در فرآیندهای چاپی توسط Flint ...

کدام تونل شرینک برای عملیات لیبل‌زنی شما مناسب‌تر است؟

آیا به‌کارگیری افزودنی‌های تجزیه‌کننده برای بسته‌بندی‌های...

راهکار Consortium در به‌کارگیری مواد نانو برای افزایش نفو...

دو تحقیق جدید در مورد فیلم‌های بسته‌بندی ضدمیکروبی غذایی

بسته‌ دارویی با درب آسان‌بازشو برای تنظیم بهتر دوز دارو

ارایه فیلم جدید پلی اتیلن از ExxonMobil با ویژگی‌‌های کار...

فیلم شرینک جدید Amcor برای بسته‌بندی گوشت و ماهی

خلاقیت جدید Solvay برای بازیافت PVDC