Hoodis

فیلم بسته بندی

آیا به‌کارگیری افزودنی‌های تجزیه‌کننده برای بسته‌بندی‌های...

راهکار Consortium در به‌کارگیری مواد نانو برای افزایش نفو...

دو تحقیق جدید در مورد فیلم‌های بسته‌بندی ضدمیکروبی غذایی

بسته‌ دارویی با درب آسان‌بازشو برای تنظیم بهتر دوز دارو

ارایه فیلم جدید پلی اتیلن از ExxonMobil با ویژگی‌‌های کار...

فیلم شرینک جدید Amcor برای بسته‌بندی گوشت و ماهی

خلاقیت جدید Solvay برای بازیافت PVDC