درب ها

بازیافت محصولات قابل استفاده در حمام تبدیل به یک معضل شده...

طراحی درب جدید متصل با هدف آسانی بازیافت

نخستین پمپ برای بسته‌بندی محصولات آرایشی ازجنس PP

باز کردن درب CR تنها با یک انگشت

ارایه درب‌های تولیدشده از فیبر برای بسته‌بندی غذای بیرون‌...

تیوب فلزی محصول آرایشی برای پرکنی مجدد

نخستین درب Lug Cap آلومینیومی به بازار آمد

درب آسان بازشو زیپردار با استفاده از مواد زیست تخریب‌پذیر...