بازیافت

کمک هوش مصنوعی به آمازون برای کاهش ضایعات بسته بندی

بازیافت محصولات قابل استفاده در حمام تبدیل به یک معضل شده...

آیا صنعت بسته‌بندی توسط پلاستیک گریزان به سرقت رفته است

همکاری برندهای بزرگ با برنامه هوشمند بازیافت با به‌کارگیر...

طراحی درب جدید متصل با هدف آسانی بازیافت

برنامه CoCa-Cola و Milk & More برای عرضه محصول در بطر...

برنامه Puratos برای به‌کارگیری بسته‌بندی 100 درصد قابل با...

همکاری Unilever و Too Good to Go برای توزیع محصولات و غذا...

برنامه Tim Hortons برای جایگزینی پلاستیک با فیبر در لیوان...

واکنش مثبت Amazon به دستورالعمل ضایعات بسته‌بندی اروپا

ACE به دنبال قوانین جدید بازیافتی در اتحادیه اروپا

تولید ظروف از فیبر کاغذ برای غذای بیرون از Stora Enso