Hoodis

بازیافت

نگرشی جامع به بسته‌بندی‌های پایدار

به‌کارگیری آزمایشی فیلم rPP در فرآیندهای چاپی توسط Flint ...

فرآیندی که می‌تواند جایگزین روکش پلاستیکی یا PFAS باشد

برنامه McDonald's و Costa برای بازیافت لیوان‌های کاغذی

Wagamama از cPET برای ظروف بیرون‌بر غذا استفاده کرد

40 درصد از مصرف کنندگان آمریکایی، جعبه پیتزا را بازیافت ن...

ارایه درب‌های تولیدشده از فیبر برای بسته‌بندی غذای بیرون‌...

طراحی درب جدید متصل با هدف آسانی بازیافت

آیا به‌کارگیری افزودنی‌های تجزیه‌کننده برای بسته‌بندی‌های...

دو تحقیق جدید در مورد فیلم‌های بسته‌بندی ضدمیکروبی غذایی

بسته‌بندی پالپ قالب‌گیری شده از تفاله سیب

کدامیک برای طبیعت بهتر است: بطری شیشه ای یا قوطی آلومینیومی؟