Hoodis

بازیافت

واکنش مثبت Amazon به دستورالعمل ضایعات بسته‌بندی اروپا

ACE به دنبال قوانین جدید بازیافتی در اتحادیه اروپا

تولید ظروف از فیبر کاغذ برای غذای بیرون از Stora Enso

دبی بزرگ‌ترین مرکز تبدیل زباله به انرژی در جهان را راه ان...

فیلم جدید برای بسته‌بندی مواد شیمیایی دارویی از Constatia

قانون جدید اتحادیه اروپا برای اقتصاد دایره‌ای چه تاثیری ب...

پارلمان اروپا صادرات زباله پلاستیکی به کشورهای در حال توس...

میکروب‌هایی که در دمای ۱۵ درجه پلاستیک‌ می‌خورند

پاکت ایستاده با نفوذپذیری بالا توسط سه شرکت تولید شد

همکاری CEFLEX و AEPW برای بازیافت بسته‌بندی‌های منعطف خانگی

کوتینگ ضدنفوذ اکسیژن برای استفاده در بسته‌بندی مواد غذایی

اعتراض شرکت ها و انجمن‌ها به کمیسیون اروپا درخصوص بسته‌ب...