از دیر باز تامین ونگهداری غذا یکی از مهمترین دغدغه های بشر بوده است.نیاز به نگهداری غذای سالم ،انسان را مجبور به بررسی روش های حفظ و نگهداری مواد غذایی نموده است. از روش های ابتدایی مانند نمک سود کردن تا روش های صنعتی و پیچیده ای مانند پرتودهی مواد غذایی.

 {phocadownload view=file|id=13|text=دانلود متن کامل مقاله|target=b}