هنر بسته بندی: بسته‌بندی ثانویه خلاقانه باعث محافظت از محصول در حین فرآیند حمل و جاگذاری راحت محصول شده است.

 بسته بندی ثانویه, بسته‌بندی, کارتن‌های نوشیدنی, بطری‌های کارتنی, طراحی هوشمندانه,

در اگوست 2016، Hero tray سینی خلاقانه برای کارتن‌های نوشیدنی لاغر و باریک، مانند بطری‌های کارتنی Combidome ، به وسیله SIG Combibloc به بازار معرفی  شد. اکنون برای نخستین‌بار بسته‌بندی ثانویه‌ای در بازار وجود دارد که ارتفاع آن به اندازه ارتفاع محصول نیست. طراحی هوشمندانه Hero باعث می‌شود تا جعبه‌ها به خوبی در جای خود قرار گیرند و علاوه بر جذابیت روی قفسه، بتوان پاکت‌ها را به خوبی از بسته‌بندی ثانویه خارج کرد.

این بسته‌بندی باید دو ویژگی اصلی می‌داشت: نخست محافظت خوب از پاکت‌ها در حین حمل و دوم ایجاد جذابیت در قفسه  فروشگاه. مدیر طراحی شرکت می‌گوید که ما توانستیم با این بسته‌بندی هر دو موضوع را در کنار هم لحاظ کنیم، همزمان هزینه‌ها را به خاطر کاهش مصرف مواد اولیه کاهش دهیم.