برای گسترش تولید در چین، Bosch Packaging Technology دومین کارخانه خود را با هزینه 17 میلیون یورو در این کشور راه اندازی کرد.

Bosch Packaging Technology برای افزایش تولید در چین، فضایی به مساحت 66 هزار متر مربع را برای این کار در نظر گرفت. Bosch فعالیت خود را از 10 سال پیش در چین آغاز کرده است که کارخانه فعلی حدود 400 نفر پرسنل دارد. این شرکت پیش بینی کرده است تا بازار چین ارزش 85 میلیون یورو فروش را در سال جاری به ارمغان آورد. فروشی که از تولید در داخل چین بدست خواهد آمد.