هنر بسته بندی: شرکت Bosch Packaging Technology گزارش بهبود تجارت خود در یک‌سال گذشته را ارایه کرد. با گردش مالی 3/1میلیارد یورو در سال 2017 این شرکت کماکان در پی ورود به حوزه‌های جدید بازار است.

مدیر شرکت Uwe Harbauer می‌گوید که بیشترین حجم سفارش در بخش دارویی بوده است: «بازار به طرز مثبتی در حال بهبود است و ما توانستیم که سهم بازارمان را در چندین بخش بهبود بخشیم.» در مقایسه این شرکت احتمالا نخواهد توانست به نتایج سال 2017 در بخش غذایی دست یابد. از بخش‌هایی که Bosch در آن سرمایه‌گذاری‌های موفقی داشته است، بازار چین را می‌توان نام برد. خاورمیانه و آفریقا مقاصد بعدی در برنامه‌ریزی پروژه‌های آینده شرکت به حساب می‌آیند.