هنر بسته بندی: در Interpack 2014 شرکت Bosch Packaging سیستم پرکن تکی Pre VAS را به بازار معرفی کرد. Pre VAS در واقع ترکیبی از عبارت‌های از پیش تایید شده، از پیش مونتاژ شده و از پیش استریلیزه شده در یک سیستم پرکنی تک استفاده است که بوش آن را در همکاری با Startorius Stedim Biotech ساخته است.


 

مدیر طراحی شرکت می‌گوید: «با پمپ‌های متحرک PreVAS مشتریان در واقع یک واحد پرکنی قابل جابه‌جایی را در اختیار دارند که می‌تواند به خطوط فعلی پرکن متصل شوند. در این نمونه کیسه محصول بیرون از دستگاه تجزیه‌کننده قرار می‌گیرد در حالی که تیوپ‌های پرکنی کاملا ایمن از میان دیواره ایزولاتور عبور کرده و بخش پرکنی متصل می‌شوند.

این سیستم پرکن یک سال مراحل آزمایش را پشت سر گذاشته است و در پاسخ به نیاز صنایع داروسازی برای دقت بیشتر در عملیات پرکنی همچنین راهکارهای ایمن‌تر و منعطف‌تر با زمان کمتر ساخته شده است.