هنر بسته بندی: جانشين مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر گفت: در سه ماه اول سال جاري 2هزار و 109تن محصولات صنايع تبديلي كشاورزي شامل خرما ، ماهي و ميگو از این استان به خارج از كشورصادر شد.

 

 مدير صنايع كشاورزي سازمان جهاد كشاورزي استان بوشهر, محصولات صنايع تبديلي كشاورزي شامل خرما, ماهي و ميگو, علي پشتوان, واحدهای فعال  توليدي بسته بندي خرما, فصل برداشت خرما, بازارهاي صادرات خرما, بسته بندی, بسته بندی خرما

علي پشتوان افزود: ارزش اين ميزان صادرات معادل 2 میلیون و 703 هزار و 668 دلار بوده كه توسط 15واحد توليدي انجام شده است.وي ادامه داد: درحال حاضر واحدهای فعال  توليدي بسته بندي خرما تمامی امکانات خودرا برای انجام یک دوره کاری مهیا کرده تادر فصل برداشت خرما (از اوايل مهر ماه) با جديت به خريد اين محصول پرداخته و خود را براي آغاز فصل كاري آماده کنند.

پشتوان عنوان كرد: درسال جاري درصورت فراهم بودن شرايط، 12 هزار تن خرما بسته بندي و به خارج ازكشور صادرمي شود. وي، عدم وجود نقدينگي، پايين بودن توان مالي در واحدهاي بسته بندي خرما و بحران‌هاي به وجود آمده در بازارهاي صادرات خرما استان را از مشكلات عمده در اين خصوص بیان كرد و افزود: پرداخت سرمايه درگردش كافي و به موقع (با توجه به فصلي بودن خرما و محدود بودن دوره خريد ) به اين واحدها مي تواند در رفع اين مشكل كمك کند.